Top

Adferiad drwy weithgaredd

Croeso i'n gwefan! Sefydliad gwirfoddol yw AGRO (Sefydliad Adfer Ynys Môn a Gwynedd) sy'n rhoi gwerth ar gynhwysiant a chydrhyngedd; sefydliad yw hwn wedi ei redeg gan bobl mewn adferiad ar gyfer pobl mewn adferiad. Mae mwy na thri chwarter aelodau'r Bwrdd yn bobl mewn adferiad neu yn rhai sydd â phrofiad o adferiad; mae hyn yn cynnig dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar adferiad ac ar ein haelodau.

Am ragor a wybodaeth ynglŷn â sut y gallwch gymryd rhan cymerwch gip ar y dudalen gweithgareddau a'r dudalen cyfleoedd. Mae'r holl fanylion cyswllt i'w gweld ar dudalen Pwy ydy pwy? Os hoffech chi wybod mwy am beth mae AGRO yn ei wneud a'r math o weithgareddau y mae pobl eisoes wedi bod yn rhan ohonynt ewch i daro golwg ar y galeri luniau a'r tudalennau gwybodaeth. Bydd y wefan yn cael ei diweddaru'n rheolaidd fel bod pawb yn gwybod be sy'n digwydd a ble mae dod o hyd i ni yn eu hardal leol.

 
 

Crwydro…

feature-2

Beth yw AGRO?

Gweledigaeth AGRO yw cymuned sy’n meithrin gobaith, hyder a synnwyr o berthyn a hynny mewn awyrgylch o gyd ysbrydoli a chyd-ddealltwriaeth. (Mwy...)
feature-3

Pwy ydym ni?

Yma gallwch weld pwy sy’n ymwneud ag AGRO a sut i gysylltu â ni. (Mwy...)
feature-5

Gweithgareddau a digwyddiadau

Yma gallwch ddod o hyd i weithgareddau, digwyddiadau diweddaraf AGRO a grwpiau cefnogi wythnosol yn eich ardal. (Mwy...)
AGRO Cymru - Galeri / Gallery

Galeri

Ffotograffau o’n gweithgareddau, digwyddiadau a’n diwrnodau allan. (Mwy...)
feature-4

Cyfleoedd a gwirfoddoli

Dysgwch am gyfleoedd i wirfoddoli gydag AGRO. (Mwy...)
feature-1

Blog

Darllenwch newyddion diweddaraf AGRO. (Mwy...)