Top

Gweithgareddau grŵp
Gweithgareddau grŵp
Gweithgareddau grŵp
Gweithgareddau grŵp
Gweithgareddau grŵp
Gweithgareddau grŵp
Gweithgareddau grŵp

Gweithgareddau grŵp

Mae AGRO yn cynnig ystod eang o weithgareddau o fewn y cyfarfodydd cefnogi wythnosol. Gall y gweithgareddau amrywio o sesiynau celf a chrefft i sesiynau coginio a bwyta i gyflwyniadau a sgyrsiau gan sefydliadau lleol. Aelodau AGRO sy’n penderfynu pa weithgareddau y maent yn dymuno cymryd rhan ynddynt o fewn eu grwpiau.