Top

Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor
Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor
Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor
Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor
Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor

Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor

Mae’r bartneriaeth gyda GMB yn galluogi aelodau a myfyrwyr i wneud gweithgaredd misol gyda’i gilydd. Penderfynir ar y gweithgareddau trwy ymgynghori rheolaidd rhwng y naill barti â’r llall o fewn cyfarfodydd grŵp.