Top

Prosiect Rhandir AGRO

Mae ein rhandir wedi ei leoli mewn llecyn prydferth, heddychlon ac mae’n bosib cerdded yno mewn ychydig funudau o ganol Bangor. Mae gennym chwe gwely dyrchafedig a thwnnel plastig ble rydym yn tyfu amrywiaeth fawr o ffrwythau a llysiau.   Rydym yn tyfu’n organig, ac yn cynnig llawer o gyfleoedd i rannu gwybodaeth a dysgu sgiliau newydd. Ar ben hynny cawn goginio a bwyta llawer o brydau ffres, organig wedi eu gwneud yn defnyddio’r hyn yr ydym wedi ei dyfu ein hunain.

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo adferiad unigol trwy gyfrwng gweithgareddau.  I rai bydd hynny’n golygu torchi llewys, mynd yn fwd drostynt a theimlo’n dda oherwydd eu holl waith called.  Gall y rhandir gynnig gweithgareddau gwerth chweil sy’n rhoi llawer o foddhad.  I eraill, bod yn yr awyr agored, mewn awyrgylch heddychlon, wyrdd a chael bod yn rhan o fywyd cymdeithasol y rhandir yw’r hyn sy’n cynnal eu hadferiad.

Rydym yn rhoi blas ar sefydlogrwydd i bawb sy’n cymryd rhan. Byddwn yn y rhandir bob wythnos, mae digonedd o waith y mae angen ei wneud yno, a digonedd o gefnogaeth, digonedd o de, a bisgedi weithiau, a llawer o hwyl.  Rydym eisiau i bobl deimlo eu bod yn rhan o rywbeth, rhywbeth y mae modd iddynt fod yn falch ohono.  Ac yn rhyw ran o’r rhandir mae cyfraniad pawb yn cael ei groesawu a’i werthfawrogi.

Rydym yn estyn croeso cynnes i bawb.

 

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

Penrhyn Allotment Project

allotment2

allotment3

allotment1

allotment4

allotment5