Top

Pwy ydym ni?

AGRO Cymru Who are we?

Cysylltu â ni

Donna Jones (Cydlynydd, Ynys Mon): 07772800284 donna.wots@gmail.com

 

Y Prif Bobl

Huw

Huw J Harries

 Cyd-sylfaenydd/ Cydlynydd Gwynedd

Ro’n i eisiau gwneud gwahaniaeth yn Ynys Môn a Gwynedd trwy gyfrwng AGRO.

 Dave

Dave Murray

Aelod o’r Bwrdd

James

James Deakin

Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau, Cyfiawnder Troseddol

Mi ddechreuais i ymwneud efo AGRO 3 blynedd yn ôl ar ôl sylweddoli fod grwpiau sydd wedi eu seilio yn y gymuned fel hyn yn cynnig y cyfleoedd gorau i unigolion wneud y mwyaf o’u hadferiad a hynny ymhell o gyfyngiadau cul gwasanaethau triniaeth ffurfiol.

 AGRO-Kevin-picturetest

Kevin Morris

Aelod o’r Bwrdd

Roeddwn i eisiau i gymryd rhan yn agro gan fy mod wedi cael profiad o beryglon dibyniaeth sylweddau. Rwy’n credu profiadau hyn wedi rhoi mewnwelediad yr wyf yn gallu rhannu o fewn y gymuned AGRO mi.

Fy rôl o fewn y Bwrdd yw rheoli’r cyllid ar gyfer AGRO.

Yr wyf yn wirioneddol yn credu bod adferiad trwy weithgarwch newid bywydau a agro wedi integreiddio i’r gymuned adfer i gyflawni hyn!

Sarah Flynn

Sarah Flynn

Fy enw i yw Sarah Flynn a dwi’n Nyrs Seiciatryddol Gymunedol gyda’r Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau.

Mi wnes i ddechrau ymwneud efo AGRO oherwydd mod i mor falch o weld sefydliad i gefnogi pobl yn ystod eu hadferiad yn cael ei sefydlu yn yr ardal leol.

Paul Gordon-Roberts

Paul Gordon-Roberts

Cydlynydd Rhandiroedd AGRO

Dw i’n Therapydd Garddwriaethol cymwys a dwi wedi gweithio ar nifer o brosiectau tyfu, yn gweithio’n bennaf efo pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.  Ar hyn o bryd dw i’n dysgu garddwriaeth mewn ysgol i blant ag awtistiaeth.

Ro’n i eisiau bod yn rhan o AGRO oherwydd i mi ymhel â cyffuriau fy hun pan o’n i yn tori’n erbyn y tresi yn fy arddegau.  Ond, yn bennaf oherwydd lwc yn hytrach na phenderfyniad, es i ddim yn gaeth i gyffuriau. Mi wnes i weld llawer o ffrindiau yn gwastraffu eu potensial, a cholli ffrind agos. Dwi’n meddwl fod y profiadau yma wedi rhoi dealltwriaeth i fi yr ydw i’n gobeithio y bydd modd i fi ei rannu o fewn AGRO.

Dwi wir yn credu yn y syniad o bobl yn dod at ei gilydd, yn cefnogi ei gilydd, ac yn cymryd cyfrifoldeb i wella eu bywydau eu hunain.

Ein noddwyr/partneriaid

Cyfranogion

AGRO Cymru associates

Noddwyr

Dr David Best

Darlithydd Cyswllt mewn Astudiaethau Caethiwed i Sylweddau ym Mhrifysgol Monash a Chanolfan Trobwynt Alcohol a Chyffuriau, Melbourne

Wynford Ellis Owen

Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill

Gwasanaethau Cysylltiol

DAN

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru 24/7

www.dan247.org.uk
0808 808 2234

CAIS

CAIS

http://www.cais.co.uk/
0845 06 121 12

 

William L. White

Uwch Ymgynghorydd Ymchwil Emeritws, Systemau Iechyd Chestnut
http://www.williamwhitepapers.com/